Terms and conditions - Lime Booking

Pogoji poslovanja

Z obiskom spletnih mest lime-booking.comapp.lime-booking.com in ostalih povezanih spletnih mest in/ali aplikacij podjetja Adanta d.o.o., se strinjate s splošnimi pogoji poslovanja. Slednji določajo delovanje spletnega mesta lime-booking.com in aplikacije app.lime-booking.com, pravice in obveznosti uporabnika in ponudnika ter urejajo poslovni odnos med njima.

S spletnim mestom www.lime-booking.com, kakor tudi z aplikacijo app.lime-booking.com (v nadaljevanju tudi Lime Booking) upravlja Adanta d.o.o., Seliškarjeva ulica 16, 2250 Ptuj, matična številka: 8919160000, davčna številka: SI 85728403, ki je ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi ponudnik ali Lime Booking).

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku registracije računa na spletnem naslovu lime-booking.com in/ali app.lime-booking.com. Uporabnik je ob registraciji in prijavi vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in s klikom na gumb “Ustvari račun” potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Vse navedene določbe splošnih pogojev poslovanja so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in nasl.) in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Lime Booking si pridržuje pravico do občasnih posodobitev in sprememb pogojev sodelovanja brez obvestila.

Registracija in uporabniški račun

Za uporabo aplikacije Lime Booking se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora za uspešen postopek registracije izpolniti vsa zahtevana polja. Uporabnik se obvezuje, da bo v polja vnesel resnične podatke. Uporabnik je lahko vsaka oseba, ki je stara 18 let ali več in je poslovno sposobna.

Pogoji uporabniškega računa

Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega računa in gesla. Lime Booking ne more biti in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik razume in se strinja, da Lime Booking ne bo odgovoren za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe, podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi uporabe aplikacije Lime Booking.

Opis storitve

Lime Booking je ponudnik programske opreme za spletno naročanje, upravljanje in obveščanje strank. Programska oprema tako nudi vnašanje terminov strank v koledar, njihovo spreminjanje in izbris.

Prav tako nudi spremljanje analitike strank na makro nivoju (agregirani podatki) in mikro nivoju (posamezne stranke).

Uporabnik lahko avtomatsko obvešča stranke s pomočjo SMS in/ali e-mail sporočil, katerih sekvence in vsebino določa sam.

Uporabnik lahko ureja in objavi spletno formo, preko katere svojim strankam ponudi možnost naročanja. V nastavitvah si lahko ureja podatke o lokaciji, storitvah, subjektih, osebju in prostih dnevih.

Glede na izbrane pakete so temu primerno dostopne funkcionalnosti.

Uporabnik se zavezuje, da bo vsebina, ki jo vnaša v program resnična in zakonita.

Cene in plačila

Vsi uporabniki so upravičeni do 2-dnevnega brezplačnega preizkusa aplikacije. Po izteku obdobja mora uporabnik za nadaljno uporabo izbrati enega izmed plačljivih paketov. V kolikor se uporabnik za to ne odloči, se mu onemogoči dostop do aplikacije.

Uporabnik aplikacije potrdi izbiro plačljivega paketa v sami aplikaciji, s klikom na enega izmed paketov in izpolnitvijo podatkov o kreditni kartici. Izbiro lahko potrdi tudi pisno preko e-maila ali ustno preko telefona. Elektronska pogodba se sklene za minimalno en mesec. V primeru predčasnega preklica pogodbe uporabnik ni upravičen do vračila obračunane naročnine na aplikacijo.

Obračunsko obdobje naročnine je enako tekočemu mesecu. Račun se prejme v obliki PDF na e-naslov, vpisan ob registraciji uporabniškega računa.

Uporabnik lahko račun se lahko v roku 8 dni od datuma izstavitve. Lime Booking bo na reklamacijo odgovoril v roku 7 delovnih dni.

Vse navedene cene na spletnem mestu in v aplikaciji so brez DDV.

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se tako na vse cene obračuna DDV v višini  22 %.

Obračunavanje SMS sporočil

Glede na izbiro paketa ima uporabnik zakupljeno količino SMS sporočil. Vsako dodatno SMS sporočilo, ki prekorači število SMSov zakupljenih v paketu se obračuna s ceno 0,06 € brez DDV. Količina SMS sporočil in vsota doplačila se obračunata na naslednjem računu.

Obračunavanje spletnih plačil

V primeru uporabe funkcionalnosti spletnega plačevanja in avansnega plačevanja je Lime Booking upravičen do zaračunanja stroškov izvedene transakcije.

Vsaka transakcija spletnega plačila termina se obračuna X centov in 1,5 % od vrednosti plačila.

Zamuda pri plačilu naročnine

V primeru zamude plačila s strani uporabnika se temu na e-mail pošlje obvestilo o zapadlih obveznostih. Uporabnik ima rok 8 dni, da zapadle obveznosti poravna, v nasprotnem primeru se mu na e-mail pošlje obvestilo o zamrznitvi računa. Uporabnik ima nato 30 dni časa, da poravna zapadle obveznosti, v nasprotnem primeru se zamrznjen račun nepreklicno izbriše.

Razvoj rešitev po meri

V primeru razvoja rešitev po meri, ki niso del funkcionalnosti aplikacije, ampak bi si jih uporabnik želel dodatno, bo ponudnik storitve na podlagi zajema specifikacij pripravil oceno dela in ponudbo.

Plačilne in kreditne kartice

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

  • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice.

Varovanje osebnih podatkov

Lime Booking se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-2.

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete na strani politika zasebnosti. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Komunikacija

Lime Booking bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-2.

Oglasna elektronska sporočila Lime Booking bodo vsebovala naslednje sestavine:

  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj Lime Booking bo jasno razviden,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Lime Booking izrecno spoštoval.

 

Oglasna sporočila Lime Booking bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Omejitev odgovornosti

Aplikacije in storitve podjetja Adanta d.o.o. uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost.

Lime Booking koristi tretje osebe pri zagotavljanju strojne in programske opreme, omrežja, prostora na trdih diskih in s tem povezane tehnologije, potrebnih za izvajanje storitev.

Prepovedano je spreminanje, prilagajanje ali vdiranje v aplikacijo Lime Booking. Prav tako je prepovedano prilagajanje drugih spletnih strani, da bi bile te videti kot povezane s spletnim mestom in/ali aplikacijo Lime Booking.